Vatican News Tiếng Việt - Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Categoria: Religião e Espiritualidade
 • 808 
  - Radio Chúa Nhật 28/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 27 May 2023
 • 807 
  - Radio thứ bảy 27/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 26 May 2023
 • 806 
  - Radio thứ Sáu 26/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 25 May 2023
 • 805 
  - Radio Thứ Năm 25/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 24 May 2023
 • 804 
  - Radio Thứ Tư 24/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 23 May 2023
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de religião e espiritualidade

Mais podcasts internacionais de religião e espiritualidade