พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) by Thammapedia.com

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ธรรมะบรรยาย โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : เช่น วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง, พระที่แท้จริง, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง, พึ่งธรรม, พึ่งตัวเอง, ของขวัญอันประเสริฐ, หลุดพ้นด้วยค้นคิด, ศาสนาที่แท้อยู่ในตัวของเรา ฯลฯ

Kategori: Religion og Åndelighet
 • 1074 
  - เรื่อง วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1073 
  - เรื่อง พระที่แท้จริง
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1072 
  - เรื่อง ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1071 
  - เรื่อง พึ่งตัวเอง
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1070 
  - เรื่อง ของขวัญอันประเสริฐ
  Mon, 6 Jun 2016
Vis flere episoder

Flere podkaster innen religion og åndelighet

Flere religion og åndelighet internasjonale podcaster