หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categoria: Formazione Scolastica
 • 2030 
  - [คลิปสั้น] ตัดตรงเข้ามาที่จิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 พ.ย. 65 (651119)
  Wed, 31 May 2023
 • 2029 
  - ฆราวาสมีหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 พฤษภาคม 2566
  Wed, 31 May 2023
 • 2028 
  - [คลิปสั้น] ใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 พ.ย. 65 (651113)
  Tue, 30 May 2023
 • 2027 
  - [คลิปสั้น] จิตต้องตั้งมั่นจึงจะเห็นความจริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 พ.ย. 65 (651113)
  Mon, 29 May 2023
 • 2026 
  - อนัตตลักขณสูตร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เมษายน 2566
  Wed, 24 May 2023
Mostra più episodi

Altri podcast di formazione scolastica

Altri podcast internazionali di formazione scolastica