หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categoría: Salud
 • 1505 
  - มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 ต.ค. 2564
  Mon, 18 Oct 2021
 • 1504 
  - การดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ต.ค. 2564
  Sun, 17 Oct 2021
 • 1503 
  - ป่วยหนักแล้วทำอย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 ก.ย. 2564
  Fri, 15 Oct 2021
 • 1502 
  - มองให้เป็นจะเห็นธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 ก.ย. 2564
  Wed, 13 Oct 2021
 • 1501 
  - เนิ่นช้าเพราะภาวนาผิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 ก.ย. 2564
  Tue, 05 Oct 2021
Mostrar más episodios

Más podcasts de salud

Más podcasts internacionales de salud