Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN by NHK WORLD-JAPAN

Cùng nhau học tiếng Nhật: Ngữ pháp tiếng Nhật | NHK WORLD-JAPAN

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này. nhk.jp/lesson

Emisora: NHK R1
Categoría: Educación
 • 69 
  - Bài 8: Động từ thể TE
  Tue, 23 May 2017
 • 68 
  - Bài 9: Các cách chia khác nhau của động từ thể TE
  Tue, 30 May 2017
 • 67 
  - Bài 10: IMASU và ARIMASU
  Tue, 6 Jun 2017
 • 66 
  - Bài 11: IKIMASU và KIMASU
  Tue, 13 Jun 2017
 • 65 
  - Bài 12: Các động từ thể TA
  Tue, 20 Jun 2017
Mostrar más episodios

Más podcasts de educación

Más podcasts internacionales de educación