Ganj e Hozour Programs by Parviz Shahbazi

Ganj e Hozour Programs

Interpretations of Rumi's poems in Farsi and English under Ganj e Hozour (Tresure of Presence)

Kategori: Teknologi
 • 2281 
  - Ganje Hozour audio Program #866
  Thu, 13 May 2021
 • 2280 
  - Ganje Hozour audio Program #865
  Fri, 07 May 2021
 • 2279 
  - Ganje Hozour audio Program #864_1
  Thu, 06 May 2021
 • 2278 
  - Ganje Hozour audio Program #864
  Thu, 29 Apr 2021
 • 2277 
  - Ganje Hozour audio Program #863
  Thu, 22 Apr 2021
Vis flere episoder

Flere teknologi podcasts

Flere teknologi podcasts