Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Категорія: Релігія і духовність
 • 1366 
  - Vladimír Krištín - Bratislavská arcidiecéza online
  Mon, 12 Apr 2021
 • 1365 
  - Don Luscoň - Pôstna aktivita pre miništrantov
  Mon, 12 Apr 2021
 • 1364 
  - Homília o. Martina - 12.04.2021
  Mon, 12 Apr 2021
 • 1363 
  - Božie milosrdenstvo
  Mon, 12 Apr 2021
 • 1362 
  - Narodení z ducha
  Mon, 12 Apr 2021
Показати інші епізоди

Інші подкасти - релігія і духовність

Інші міжнародні подкасти - релігія і духовність