นิทานชาดก by 072

นิทานชาดก

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

Категорія: Сім'я і діти
 • 182 
  - สัตติคุมพะชาดก ชาดกว่าด้วย การคบหาคนพาล
  Wed, 21 Apr 2021
 • 181 
  - สูกรชาดก ชาดกว่าด้วย สุกรท้าสู้ราชสีห์
  Mon, 19 Apr 2021
 • 180 
  - ปุณณปาติกชาดก ชาดกว่าด้วย การกล่าวถ้อยคำไม่จริง
  Fri, 16 Apr 2021
 • 179 
  - กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วย ธรรมะมีค่าดั่งทองคำ
  Wed, 14 Apr 2021
 • 178 
  - ทุมเมธชาดก ชาดกว่าด้วย การใช้อำนาจด้วยปัญญาให้เป็นประโยชน์
  Mon, 12 Apr 2021
Показати інші епізоди

Інші подкасти - сім'я і діти

Інші міжнародні подкасти - сім'я і діти