หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Категорія: Освіта
 • 1993 
  - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 ธันวาคม 2565
  Mon, 27 Mar 2023
 • 1992 
  - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ตุลาคม 2565
  Mon, 27 Mar 2023
 • 1991 
  - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 กันยายน 2565
  Sun, 26 Mar 2023
 • 1990 
  - กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 มีนาคม 2566
  Tue, 21 Mar 2023
 • 1989 
  - สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ 5 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มีนาคม 2566
  Tue, 21 Mar 2023
Показати інші епізоди

Інші подкасти - освіта

Інші міжнародні подкасти - освіта