WLJI Almighty 98.3 FM

WLJI Almighty 98.3 FM

The Music you Love, The Inspiration you remember, Gospel 98.3

กำลังเล่นอยู่:

Playlist

เกี่ยวกับ WLJI Almighty 98.3 FM

คะแนนผู้ใช้:

คลื่น

ตารางเวลารายการ

เวลารายการ
18:00 - 18:30Urban Scene - Thelisha “Casey” Eaddy
20:00 - 0:00Bobby Counts

ข้อมูลติดต่อ

เว็ปไซต์: cbsumter.com/almighty983/

ที่อยู่: 51 Commerce Street, Sumter SC 29501

โทรศัพท์: 803-775-2321

เพิ่มวิดเจ็ตของวิทยุนี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
Broadcast Monitoring by ACRCloud