Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Category: Religion & Spirituality
 • 1093 
  - Igor Strýček - Čo je poslaním charity?
  Tue, 26 Jan 2021
 • 1092 
  - Homília o. Martina - 26.01.2021
  Tue, 26 Jan 2021
 • 1091 
  - Úvod do knihy žalmov 2.diel
  Tue, 26 Jan 2021
 • 1090 
  - Modlitba za jednotu
  Tue, 26 Jan 2021
 • 1089 
  - Medzi vlkmi
  Tue, 26 Jan 2021
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts