מורה הנבוכים לרמב״ם by הרב בן ציון אוריאל

מורה הנבוכים לרמב״ם

שיעורי מורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26 [נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40] פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75 פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99 חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13 פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71 פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149 חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163) #מורה_הנבוכים #רמב״ם #הגות

Category: Education
 • 230 
  - ג/ 020 - ״אין דבר רע יורד מלמעלה״
  Tue, 02 Aug 2022
 • 229 
  - ג/ 021 - ”כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה גו׳ טוֹב מְאֹד”
  Tue, 02 Aug 2022
 • 228 
  - ג/ 022 - ”וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ גו׳ כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה”
  Tue, 02 Aug 2022
 • 227 
  - ג/ 023 - טּוּבָהּ הכולל של המציאות הניכר מפרספקטיבה נכונה
  Tue, 02 Aug 2022
 • 226 
  - ג/ 024 - הטוב הא-להי שבמציאות למרות מציאות המומים המולדים ופגעי הטבע
  Tue, 02 Aug 2022
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts