Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD by NHK WORLD RADIO JAPAN

Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD

NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo. nhk.jp/lesson

Radio: NHK R1
Category: Education
 • 69 
  - Bài 8
  Tue, 23 May 2017
 • 68 
  - Bài 9
  Tue, 30 May 2017
 • 67 
  - Bài 10
  Tue, 30 Nov 1999
 • 66 
  - Bài 11
  Tue, 30 Nov 1999
 • 65 
  - Bài 12
  Tue, 30 Nov 1999
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts