SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ by SBS

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill
Catégorie: Actualités et Politique
 • 3943 
  - ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
  Wed, 10 Aug 2022
 • 3942 
  - ການຊ້ອມຣົບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຈີນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ
  Tue, 09 Aug 2022
 • 3941 
  - ການທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ກັນຊາ
  Mon, 08 Aug 2022
 • 3940 
  - ປະຕິກິຣິຍາຂອງຈີນ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງ Nancy Pelosi
  Thu, 04 Aug 2022
 • 3939 
  - ການແລກປ່ຽນຜູ້ຕ້ອງຫາຣະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ຣັສເຊັຍ
  Wed, 03 Aug 2022
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de actualités et politique

Plus de podcasts internationaux de actualités et politique