มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน by NHK WORLD RADIO JAPAN

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน

นี่คือบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ นำเสนอผ่าน podcast ฟรีโดย NHK ซึ่งเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น ท่านสามารถเริ่มเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานได้โดยง่ายผ่านการฟังเรื่องราวของแอนนา ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว nhk.jp/lesson

Radio: NHK R1
Kategoria: Koulutus
 • 69 
  - บทเรียนที่ 8
  Tue, 23 May 2017
 • 68 
  - บทเรียนที่ 9
  Tue, 30 May 2017
 • 67 
  - บทเรียนที่ 10
  Tue, 30 Nov 1999
 • 66 
  - บทเรียนที่ 11
  Tue, 30 Nov 1999
 • 65 
  - บทเรียนที่ 12
  Tue, 30 Nov 1999
Näytä lisää jaksoja

Lisää koulutus-podcasteja

Lisää koulutus kansainvälisiä podcasteja