หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categoría: Salud
 • 1654 
  - [คลิปสั้น] จิตที่พ้นแรงดึงดูด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 ม.ค. 65 (650108)
  Fri, 28 Jan 2022
 • 1653 
  - [คลิปสั้น] เด็ก ๆ ภาวนาง่าย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 ม.ค. 65 (650108)
  Wed, 26 Jan 2022
 • 1652 
  - ความสม่ำเสมอสำคัญมาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 ม.ค. 2565
  Mon, 24 Jan 2022
 • 1651 
  - ความสุขในโลกไม่ยั่งยืน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 ม.ค. 2565
  Sun, 23 Jan 2022
 • 1650 
  - เวลาภาวนาอย่าใจร้อน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ม.ค. 2565
  Fri, 21 Jan 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts de salud

Más podcasts internacionales de salud