ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) by โจโฉ เสียงธรรม

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Categoría: Arte
 • 177 
  - พุทธธรรม บทที่ ๙.หลักสำคัญ-บรรลุนิพพาน (ลักษณะพิเศษ ปัญหา-จุดมักเข้าใจผิด)
  Thu, 29 Sep 2022
 • 176 
  - ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 1" (EP.01-100) : ข้อคิดหลักธรรม-กรรม ฯลฯ
  Sun, 25 Sep 2022
 • 175 
  - ปฏิปัตติ วิภังค์ [ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๓]
  Wed, 14 Sep 2022
 • 174 
  - ปฏิปัตติ วิภาค (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๒)
  Mon, 12 Sep 2022
 • 173 
  - สมถะ-วิปัสสนา &วิมุตติ: พุทธธรรม ๘ (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต)
  Sat, 10 Sep 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts de arte

Más podcasts internacionales de arte