Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Kategorie: Religion und Spiritualität
 • 1384 
  - Homília o. Martina - 16.04.2021
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1383 
  - Chrámy a ich patróni 16.04.2021
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1382 
  - Ivan Petro - Čím žije tím Godzone?
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1381 
  - Prvorodený z mnohých bratov
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1380 
  - Sám na vrchu
  Fri, 16 Apr 2021
Weitere Folgen anzeigen

Weitere religion und spiritualität-Podcasts

Weitere internationale religion und spiritualität-Podcasts